Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Přípravná třída

Obecné informace

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná. Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.

Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Hodnocení probíhá slovní formou. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.

Ve třídě je je maximálně 15 dětí.  Výuka probíhá od 8:00 do 11:40.  V současné době je přípravná třída umístěna v objektu odloučeného pracoviště mateřské školy Nad Laurovou. 

Děti se účastní sportovních a kulturních akcí společně se žáky základní školy (příp. MŠ), mohou se zapojit do zájmových kroužků ZŠ a ke sportovním činnostem mohou využít školní tělocvičnu.

Do přípravné třídy mají možnost se přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů

O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné žádosti zákonného zástupce dle níže uvedených kritérií.

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky s doporučením OPPP
 • termín doručení přihlášky s doporučením OPPP
 • dítě sociálně znevýhodněné
 • dítě rodiče samoživitele
 • dítě ze spádové oblasti školy
 • dítě, které má v naší ZŠ nebo MŠ sourozence
 • dítě z Prahy 5

Přípravná třída je určena dětem

 • s odkladem školní docházky
 • s jazykovým znevýhodněním (žáci s odlišným mateřským jazykem)
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • s logopedickými obtížemi
 • s poruchou koncentrace pohybu
 • se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním

Jaká je naše náplň během dne

 • prohlubování návyků sebeobsluhy
 • rozvoj sociálních a komunikativních dovedností
 • utváření hrubé i jemné motoriky
 • zvýšení míry soustředění a pozornosti 
 • utváření základních matematických představ
 • orientace v čase a prostoru
 • podpora estetického projevu dětí, důraz je kladen na výtvarnou, hudební i tělesnou výchovu
 • zdokonalování praktických dovedností
 • v rámci předškolního vzdělávání je zahrnuta každodenní vycházka


  Základní informace o škole

  Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
  Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

  Zřizovatel:Městská část Praha 5
  Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
  IČO:69781931
  REDIZO:600038360
  Datová schránka:friqxw5
  GDPR:Základní údaje a pověřenec
  Bankovní účty:
  Základní škola:130889389/0800
  Mateřská škola:50016-130889389/0800
  Školní jídelna:19-130889389/0800
  Školní družina:60011-130889389/0800

    Telefonní kontakty

  ústředna:251 550 501
  ředitel:732 969 124
  mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
  222 360 124 (Na pláni)
  školní jídelna:251 551 189

    E-mailové kontakty

  ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
  vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
  administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
  další kontakty …
  Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.