Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Koncepce ZŠ

CO JSME ZAČ?


“Budujeme kompetence pro 21. století, podporujeme pozitivní přístup k sobě samému a kritické poznávání světa kolem.”


Jaký bude technologický vývoj do roku 2030 a nebude ještě rychlejší než dosud?

Čím budu, jakou práci budu mít v roce 2040 a nenahradí lidi stroje?

Jaké znalosti budu potřebovat v roce 2042 a netrumfne mě umělá inteligence?

Jak bude vypadat svět v roce 2045, bude ještě svět takový, jaký ho známe?

Kdo mi opraví automobil v roce 2049 a budou vůbec auta vypadat tak jak dnes?

Jaké výzvy budeme po roce 2050 řešit a jsme na ně připraveni?


Odpovědi někteří z nás možná tuší, někteří z nás o nich možná sní a někteří z nás říkají: NEVÍME. 

Nevíme, jak bude vypadat pracovní náplň automechanika, která se třeba bude více podobat práci v bílém plášti než práci v umazaných montérkách. Nevíme, zdali uplatníme nabyté vědomosti z osmiletých gymnázií. Nevíme, zda budeme potřebovat konkrétně to či ono.

Víme však, že se jistě neztratíme, když budeme umět komunikovat, řešit problémy, celoživotně se vzdělávat a učit se nové věci, občansky se zajímat o veřejný prostor s co nejvyšší mírou sociální inteligence, efektivně, chytře pracovat a kriticky používat digitální technologie a nové možnosti. Tohle všechno jsou kompetence pro život v 21. století, které naše škola podporuje

PROČ?

Protože jsme učící se školou pro budoucnost našich dětí. Chceme být místem, kde se hraje fér a myslí na všechny, při kritickém poznávání stále složitějšího světa kolem nás.

Proto tvoříme školu pro 21. století, tedy školu: moderní, demokratickou, otevřenou a bezpečnou
Moderní škola je inovativní a zkouší nové věci

- od prvního ročníku výuka anglického jazyka, Hejného matematiky, nevázaného písma Comenia Script

- zapojování formativního hodnocení, slovní hodnocení do třetího ročníku

- metoda instrumentálního obohacování v přípravném, čtvrtém až sedmém ročníku (dle R. Feuersteina), více na: https://a-t-c.cz/o-metodach/miu

- zaměření na kompetence pro 21. století (7 klíčových kompetencí)

- školní jídelnu v budově školy, kde zdravě chutná

- nestojíme na místě a reagujeme na dynamické změny ve vzdělávání


Demokratická škola hraje podle fér pravidel

- participace žáků na životě školy v rámci žákovského parlamentu

- podporujeme respektující přístup a rovnost ve vzdělávání

- každotýdenní třídnické hodiny přímo v rozvrhu


Otevřená škola je partnerem ke spolupráci

- tým nadšených a zkušených pedagogů a otevřené vedení školy

- dvakrát ročně školní TRIA (konzultace ve formě učitel + rodič + žák) a několikrát do roka celoškolní konzultace

- pravidelné rodičovské kavárny na různá témata, 4x ročně Ředitelna OPEN

- provoz školní družiny od 6:30 až do 17:30


Bezpečná škola je ta, kde se nebojím dělat chyby

máme za to, že každý si zaslouží zažít úspěch

- v 8. a 9. ročníku předmět Výchova k volbě povolání

podporující prostředí s funkčním školním poradenským pracovištěm (školní psycholog, metodik prevence, výchovný a kariérový poradce)
Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

Zřizovatel:Městská část Praha 5
Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
IČO:69781931
REDIZO:600038360
Datová schránka:friqxw5
GDPR:Základní údaje a pověřenec
Bankovní účty:
Základní škola:130889389/0800
Mateřská škola:50016-130889389/0800
Školní jídelna:19-130889389/0800
Školní družina:60011-130889389/0800

  Telefonní kontakty

ústředna:251 550 501
ředitel:732 969 124
mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
222 360 124 (Na pláni)
školní jídelna:251 551 189

  E-mailové kontakty

ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
další kontakty …
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.