Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

 

Zápis do mateřské školy 2024/2025

5.března 2024  |   Mateřská škola  |   Denisa Lešková  |  

Milí rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na zápis do mateřské školy a den otevřených dveří.

Milí rodiče, 

zápis do mateřské školy proběhne 2.5. od 13:00 do 17:30 a 3.5. od 8:00 do 12:00 v budově MŠ Nad Laurovou 1983/1 v kanceláři zástupkyně ŕeditele školy pro MŠ.

Pro registraci na konkrétní termín zápisu použijte webovou stránku MČ Praha 5, která bude spuštěna během března. 

Den otevřených dveří na obou budovách naší MŠ proběhne 9.4. a 10.4. (více informací na přiložené pozvánce).  


Postup při zápisu:

1. registrace na webové stránce MČ Praha 5, odkaz ZDE

2. vygenerování žádosti - tisk všech dokumentů

3. rezervace času na den zápisu 

5. vyhodnocování žádostí 

6. rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení (bude k vyzvednutí v MŠ a výsledky budou zveřejněny na webové stránce školy nejpozději 2. 6. 2024)

V těchto datech zapisujeme i děti dle zákona LEX Ukrajina.

Co s sebou k zápisu:

  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí (vytisknutout z aplikace) včetně originálu/ověřené kopie vyjádření od lékaře

  • rodný list dítěte

  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území MČ Prahy 5, případně OP dítěte

  • OP zákonného zástupce dítěte

  • cizinci s sebou přinesou povolení pobytu dítěte, dále ideálně rodný list dítěte, případně pas dítěte s vízem, příp. doklad o trvalém bydlišti v ČR

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 zák. 500/2004 Sb. v platném znění a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1), 3) a 4) zák. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění je stanovena na: středu 9. května 2024 od 15:00 – 15:30 v kanceláři zástupkyně ředitele školy pro MŠ (budova Nad Laurovou 1983/1) na základě předchozí telefonické domluvy (774 100 308)


Kritéria k zápisu do mateřské školy

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* mateřské školy. 

  2. Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku.

  3. Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2024.