Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

 

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

11.února 2024  |   Úřední deska  |  

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 23. 4. 2024 v budově ZŠ Radlická. Otevírat budeme dvě první třídy, v každé s počtem max. 24 dětí.

Pro registraci na konkrétní termín zápisu použijte webovou stránku MČ Praha 5, která bude spuštěna 11. března.

Postup při zápisu:

1. Registrace na webové stránce MČ Praha 5, odkaz ZDE

2. Vygenerování žádosti- tisk dokumentu

3. Rezervace času na den zápisu 

4. Zápis v ZŠ RADLICKÁ (23. 4. 2024)

5. Probíhá přijímací řízení do 30 dnů od zápisu

6. Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení (Webová stránka MČ Praha 5, WEB školy)

7. Úvodní třídní schůzka pro rodiče a děti ( 11. 6. 2024)


REGISTROVAT se znovu musí i děti, které pro školní rok 2023/2024 dostaly odklad školní docházky!

Zapisujeme děti s datem narození od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu povinné školní docházky a to i děti dle zákona LEX Ukrajina.


Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali:

★ svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)

★ rodný list dítěte

★ kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

★ vyplněný Předškolní dotazník z MŠ/PT, viz. příloha

★ vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknutou z aplikace)

★ Cizinci s sebou, prosím, přinesou povolení pobytu dítěte, dále ideálně rodný list dítěte, případně pas dítěte s vízem, příp. doklad o trvalém bydlišti v ČR.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, k zápisu přineste:

★ svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)

★ rodný list dítěte

★ kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

★ vyplněnou a podepsanou žádost o odklad školní docházky (vytisknutou z aplikace)

★ doporučení z pedagogicko-psychologické poradny

★ doporučení od dětského lékaře/klinického psychologa


Odklad školní docházky lze vyřídit pouze administrativně během měsíce dubna. Kontaktujte Mgr. Markétu Zeithammerovou, podpora@zsradlicka.cz


Na co se můžete těšit u zápisu?

U zápisu přivítáme jak budoucí prvňáčky, tak i jejich rodiče, zákonné zástupce. Zatímco rodiče budou předávat všechny potřebné dokumenty a vyřizovat formální stránku zápisu, předškolák bude mít možnost ukázat, co umí a dokáže. Čekají ho hravé úkoly a povídání si s paní učitelkou/ panem učitelem. Rodiče mohou vše s odstupem pozorovat a případně fotografovat. Setkání bude trvat přibližně 20 minut. Rodiče budou mít možnost popovídat si s paní učitelkou či paní psycholožkou a poradit se o případném odkladu školní docházky, případně si zjistit, co ještě „trénovat“ do nástupu do školy. 


Spádový obvod ZŠ Radlická

Mapa spádového obvodu zde , podrobně v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol s platností id 1. 4. 2023


Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce ve školním roce 2024/2025.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č.48/2005 Sb.

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 3a odst.7) stanovuji kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce.


K povinné školní docházce je přijímáno:

1. Dítě s místem trvalého pobytu/pobytu v příslušném školském obvodu (v návaznosti na aktuálně platnou vyhlášku o školských obvodech základních škol)

2. Dítě s místem trvalého pobytu v městské části Praha 5, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává ( v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

3. Dítě s místem trvalého pobytu/pobytu v městské části Praha 5

4. Dítě s místem trvalého pobytu /pobytu v jiné městské části, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává ( v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

5. Dítě s místem trvalého pobytu/pobytu v jiné městské části HMP

6. Dítě s místem trvalého pobytu/pobytu mimo HMP


V případě, že nebude možné přijmout všechny děti v jednom z kritérií, dojde mezi nimi k losování. Takovéto losování proběhne do 15. 5. 2024.


Výsledky zápisu

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí do 30 dnů, tj. nejpozději dne 10. 5. 2024 na webových stránkách školy.

Těšíme se na všechny nové prvňáčky.


Tým ZŠ RadlickáFotografie k článku

Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

Zřizovatel:Městská část Praha 5
Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
IČO:69781931
REDIZO:600038360
Datová schránka:friqxw5
GDPR:Základní údaje a pověřenec
Bankovní účty:
Základní škola:130889389/0800
Mateřská škola:50016-130889389/0800
Školní jídelna:19-130889389/0800
Školní družina:60011-130889389/0800

  Telefonní kontakty

ústředna:251 550 501
ředitel:732 969 124
mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
222 360 124 (Na pláni)
školní jídelna:251 551 189

  E-mailové kontakty

ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
další kontakty …
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.