Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Zápis MŠ

Zvláštní zápis do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle zákona č. 67/2022 Lex Ukrajina školství

POZOR!!!! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!
УВАГА!!!! ЗМІНА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ!!!
Zápis proběhne 13. 6. 2022 od 13.00 hod. do 16.30 hod  v objektu bývalé Smíchovské tržnice (bývalé Tesco expres, nahoře je nyní Městská knihovna Smíchov), Nám. 14. října 83/15.
Реєстрація відбудеться 13 червня 2022 року з 13.00 до 16.30 в будівлі колишнього Залу ринку Смічова (колишній Tesco Express, нагорі зараз муніципальна бібліотека Смічова), Нам 14 жовтня 83/15.

https://www.praha5.cz/zvlastni-zapis-do-predskolniho-vzdelavani-ve-skolnim-roce-2022-2023/

Dokumenty potřebné pro zápis naleznete v sekci: Dokumenty.

16. 6. 2022 - možnost nahlížení do spisu

17. 6. 2022 - zveřejnění seznamu přijatých dětí

20. 6. 2022 - vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí


Školní rok 2022/2023

Počet volných míst: 21 - součet volných míst  v celé organizaci 

Fáze I- vydávání žádosti

1. 4. 2022 – 3. 5. 2022

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby:

I. Elektronické vydání žádost na internetové adrese: https://zapisdoms-praha5.praha.eu

II. O pomoc s administrací žádosti můžete požádat odbor školství, kde vám rádi pomohou:

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.

  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 - Terezie Valoušková, tel. 257 000 459
Fáze II- příjem vyplněných žádosti

2. 5. 2022 - 3. 5. 2022

Možné způsoby podání žádosti:

osobně : 2. května od 12:00 - 17:30 hodin

                  3. května od 8:00 - 13:00 hodin

Registraci termínu si potvrďte v aplikaci Zápis do mateřských škol. Zápis bude probíhat v kanceláři zástupkyně ředitele školy pro MŠ v budově MŠ Nad Laurovou 1983/1.

datovou schránkou školy: friqxw5 

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

poštou

(datum odeslání 2. nebo 3. 5. 2022)

K zápisu si přineste:

  • řádně vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře o provedeném očkování, popř. trvalé kontraindikaci
  • souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte
  • originál rodného listu (pouze ke kontrole)
  • originál průkazu zdravotního pojištění dítěte (pouze ke kontrole)
  • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává

Fáze III- vyhodnocování žádosti

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na 10. 5. 2022 od 9:30 do 11:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele školy pro MŠ v budově Nad Laurovou 1983/1.

Rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se vždy oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Seznam přijatých dětí  bude zveřejněn na www.zsradlicka.cz a na vývěsce školy po dobu nejméně 15 dnů nejpozději od 2.  června.                                                            

Rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě s dodejkou do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s., přednostně pak do datové schránky fyzické osoby - zák. zástupce dítěte. 

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 2. 6. 2022

Poř.

Identifikátor

Spisová značka

1

1224828828

MŠ/055/2022/PV

2

2384186816

MŠ/050/2022/PV

3

2504684032

MŠ/032/2022/PV

4

2957997152

MŠ/015/2022/PV

5

3197614496

MŠ/063/2022/PV

6

3453785619

MŠ/019/2022/PV

7

3905149447

MŠ/018/2022/PV

8

3989282944

MŠ/026/2022/PV

9

4468451843

MŠ/004/2022/PV

10

4820728832

MŠ/023/2022/PV

11

5101448967

MŠ/076/2022/PV

12

5345683968

MŠ/024/2022/PV

13

5720819261

MŠ/044/2022/PV

14

6288908288

MŠ/029/2022/PV

15

6528363776

MŠ/057/2022/PV

16

6731800064

MŠ/017/2022/PV

17

6812242368

MŠ/008/2022/PV

18

7248924032

MŠ/002/2022/PV

19

8050533504

MŠ/027/2022/PV

20

8128168963

MŠ/054/2022/PV

21

9037398644

MŠ/066/2022/PV

22

9136390656

MŠ/064/2022/PV

Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

Zřizovatel:Městská část Praha 5
Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
IČO:69781931
REDIZO:600038360
Datová schránka:friqxw5
GDPR:Základní údaje a pověřenec
Bankovní účty:
Základní škola:130889389/0800
Mateřská škola:50016-130889389/0800
Školní jídelna:19-130889389/0800
Školní družina:60011-130889389/0800

  Telefonní kontakty

ústředna:251 550 501
ředitel:732 969 124
mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
222 360 124 (Na pláni)
školní jídelna:251 551 189

  E-mailové kontakty

ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
statutární zástupkyně:info@zsradlicka.cz
zástupkyně ředitele školy pro MŠ:leskova.denisa@zsradlicka.cz
vedoucí vychovatelka ŠD:bartova.denisa@zsradlicka.cz
vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.