Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Přípravná třída

Obecné informace

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná. Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.

Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.

Ve třídě je 10-15 dětí.  Výuka probíhá od 8:00 do 11:40. Děti mají možnost navštěvovat školní družinu – ranní od 6,30 hod, odpolední do 17,30 , v pátek do 17,00. Dopolední svačinu a oběd mají děti zajištěny ve školní jídelně.

Děti se účastní sportovních a kulturních akcí společně se žáky základní školy (příp. MŠ), mohou se zapojit do zájmových kroužků ZŠ a ke sportovním činnostem mohou využít školní tělocvičnu.

Do přípravné třídy mají možnost se přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů

O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné žádosti zákonného zástupce dle níže uvedených kritérií.

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky s doporučením OPPP
 • termín doručení přihlášky s doporučením OPPP
 • dítě sociálně znevýhodněné
 • dítě rodiče samoživitele
 • dítě ze spádové oblasti školy
 • dítě, které má v naší ZŠ nebo MŠ sourozence
 • dítě z Prahy 5

Přípravná třída je určena dětem

 • s odkladem školní docházky
 • s jazykovým znevýhodněním (děti cizinců)
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • s logopedickými obtížemi
 • s poruchou koncentrace pohybu
 • se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním

Jaká je naše náplň během dne

 • prohlubování návyků sebeobsluhy
 • rozvoj sociálních a komunikativních dovedností
 • utváření hrubé i jemné motoriky
 • zvýšení míry soustředění a pozornosti 
 • utváření základních matematických představ
 • orientace v čase a prostoru
 • podpora estetického projevu dětí, důraz je kladen na výtvarnou, hudební i tělesnou výchovu
 • zdokonalování praktických dovedností
 • v rámci předškolního vzdělávání je zahrnuta každodenní vycházka


  Základní informace o škole

  Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
  Radlická 140/115, 150 00  Praha 5

  Zřizovatel:Městská část Praha 5
  Ředitel školy:Mgr. Dalibor Neckář
  IČO:69781931
  REDIZO:600038360
  Datová schránka:friqxw5
  GDPR:Základní údaje a pověřenec
  Bankovní účty:
  Základní škola:130889389/0800
  Mateřská škola:50016-130889389/0800
  Školní jídelna:19-130889389/0800
  Školní družina:60011-130889389/0800

    Telefonní kontakty

  ústředna:251 550 501
  ředitel:732 969 124
  mateřská škola:251 555 624 (Nad Laurovou)
  222 360 124 (Na pláni)
  školní jídelna:251 551 189

    E-mailové kontakty

  ředitel školy:neckar.dalibor@zsradlicka.cz
  statutární zástupkyně:info@zsradlicka.cz
  zástupkyně ředitele školy pro MŠ:leskova.denisa@zsradlicka.cz
  vedoucí vychovatelka ŠD:bartova.denisa@zsradlicka.cz
  vedoucí školní jídelny:jidelna@zsradlicka.cz
  administrativní pracovnice školy:skola@zsradlicka.cz
  Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.